Al Sadd
00:15
2/6, Fri
Al Wakra
Al Siliya
03:15
2/6, Fri
Qatar SC
Al Khor
03:15
2/6, Fri
Al Ahli
Umm Salal
00:45
2/7, Sat
Al Shamal
Al Gharrafa
00:45
2/7, Sat
Lekhwiya
Al Khritiyat
03:15
2/7, Sat
Al Shahaniya
Al Arabi
03:15
2/7, Sat
Al Jaish
Al Ahli
00:45
2/13, Fri
Al Gharrafa
Al Shahaniya
02:45
2/13, Fri
Qatar SC
Al Siliya
03:15
2/13, Fri
Al Khor
Al Sadd
00:45
2/14, Sat
Umm Salal
Lekhwiya
03:15
2/14, Sat
Al Jaish
Al Shamal
00:45
2/15, Sun
Al Arabi
Al Khritiyat
03:15
2/15, Sun
Al Wakra
Lekhwiya
00:45
2/20, Fri
Al Shamal
Al Wakra
03:15
2/20, Fri
Al Shahaniya
Al Khor
00:45
2/21, Sat
Qatar SC
Umm Salal
00:45
2/21, Sat
Al Khritiyat
Al Siliya
03:15
2/21, Sat
Al Gharrafa
Al Jaish
00:45
2/22, Sun
Al Ahli
Al Sadd
03:15
2/22, Sun
Al Arabi
Qatar SC
00:45
2/28, Sat
Al Gharrafa
Al Ahli
00:45
2/28, Sat
Al Shamal
Al Wakra
03:15
2/28, Sat
Umm Salal
Al Shahaniya
03:15
2/28, Sat
Al Khor
Al Khritiyat
00:45
3/1, Sun
Al Arabi
Al Siliya
00:45
3/1, Sun
Al Jaish
Al Sadd
03:15
3/1, Sun
Lekhwiya
Al Gharrafa
00:00
3/7, Sat
Al Khor
Al Siliya
02:00
3/7, Sat
Al Shamal
Umm Salal
04:15
3/7, Sat
Al Shahaniya
Al Arabi
02:00
3/8, Sun
Al Wakra
Lekhwiya
02:00
3/8, Sun
Al Khritiyat
Al Sadd
04:15
3/8, Sun
Al Ahli
Al Jaish
04:15
3/8, Sun
Qatar SC
Al Wakra
02:00
3/11, Wed
Lekhwiya
Al Khor
04:15
3/11, Wed
Al Jaish
Al Siliya
04:15
3/11, Wed
Al Sadd
Qatar SC
02:00
3/12, Thu
Al Shamal
Al Shahaniya
02:00
3/12, Thu
Al Gharrafa
Al Khritiyat
04:15
3/12, Thu
Al Ahli
Umm Salal
04:15
3/12, Thu
Al Arabi
Al Sadd
02:00
3/15, Sun
Qatar SC
Lekhwiya
02:00
3/15, Sun
Umm Salal
Al Jaish
04:15
3/15, Sun
Al Gharrafa
Al Arabi
02:00
3/16, Mon
Al Shahaniya
Al Shamal
02:00
3/16, Mon
Al Khor
Al Siliya
04:15
3/16, Mon
Al Khritiyat
Al Ahli
04:15
3/16, Mon
Al Wakra
Al Wakra
02:00
3/21, Sat
Al Siliya
Qatar SC
04:15
3/21, Sat
Al Khritiyat
Umm Salal
02:00
3/22, Sun
Al Ahli
Al Gharrafa
04:15
3/22, Sun
Al Shamal
Al Arabi
02:00
3/23, Mon
Lekhwiya
Al Khor
02:00
3/23, Mon
Al Sadd
Al Shahaniya
04:15
3/23, Mon
Al Jaish
Al Shamal
02:15
4/4, Sat
Al Jaish
Al Ahli
02:15
4/4, Sat
Al Arabi
Al Khritiyat
04:30
4/4, Sat
Al Khor
Al Sadd
02:15
4/5, Sun
Al Gharrafa
Lekhwiya
02:15
4/5, Sun
Al Shahaniya
Al Siliya
03:30
4/5, Sun
Umm Salal
Qatar SC
03:30
4/5, Sun
Al Wakra
Al Arabi
01:30
4/12, Sun
Al Siliya
Al Shahaniya
01:30
4/12, Sun
Al Shamal
Al Jaish
01:30
4/12, Sun
Al Sadd
Lekhwiya
01:30
4/12, Sun
Al Ahli
Umm Salal
01:30
4/12, Sun
Qatar SC
Al Khor
01:30
4/12, Sun
Al Wakra
Al Gharrafa
01:30
4/12, Sun
Al Khritiyat
Al Sadd
01:30
4/19, Sun
Al Shamal
Qatar SC
01:30
4/19, Sun
Al Arabi
Al Khor
01:30
4/19, Sun
Umm Salal
Al Ahli
01:30
4/19, Sun
Al Shahaniya
Al Wakra
01:30
4/19, Sun
Al Gharrafa
Al Siliya
01:30
4/19, Sun
Lekhwiya
Al Khritiyat
01:30
4/19, Sun
Al Jaish