Khimki

Khimki

Stadium

Stadium : Basketball Center of Moscow Region